כל התמונות באתר להמחשה בלבד | משלוחים תוך 3 ימים עסקים - לפי תקנון האתר | משלוח חינם בקניה מעל ₪299
0

תקנון האתר

1. מבוא

1.1 ברוכים הבאים לאתר החנות משקאות מנדלסון-חשין www.mendelson-heshin.com

 

2. תקנון האתר

2.1 אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באחת משיטות המכירה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן גם לנשים. כל אדם הנכנס לאתר מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה ומסכים להוראותיו והוא ו/או מי מטעמו מוותרים על כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

2.2 המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ותתכנה טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות של מידע המוצג באתר והחברה איננה אחראית בגינם.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

2.3 לכן אם אינך מסכים לתנאים של תקנון זה, הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש באתר.

 

3. קניה באתר

3.1 הזמנה של מוצר תעשה באמצעות כרטיס אשראי (בבעלותך וברשותך בלבד), או פיי-פל. וכן כשברשותך דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

3.2 רק לאחר קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה, תאושר הרכישה באתר ובאופן מידי.

3.3 שימוש בפרטים כוזבים, לרבות פרטים אישיים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי שאינו בבעלות או ברשותך הינם עבירה פלילית, והחברה תנקוט בהליכים משפטיים כנגד כל העובר עבירה פלילית זו, מבלי לתת כל התראה נוספת, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לחברה או לכל צד שלישי.ט.ל.ח.

 

4. תשלום, משלוחים ואחריות

4.1 החיוב בכרטיס אשראי, במידה ואושר ע"י חברת האשראי, הינו מידי. עסקת הרכישה תבוצע מיד עם קבלת האישור מחברת האשראי.

4.2 הסכומים הנקובים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.3 בתום הרכישה תונפק חשבונית/אסמכתא על רכישה, אשר תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או להדפסה.

4.4 החברה מתחייבת לספק את המוצרים במהירות המירבית. מוצרים הקיימים במלאי יסופקו תוך 3 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה). יובהר שימי עסקים לא כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג ושבתון. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים שלא בשליטתה, עיכובים של חברת השליחויות, או לאירועים שנגרמו כתוצאה מכח עליון. כמו כן מועדי האספקה לא חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

4.5 עלות משלוח לכל חלקי הארץ הוא 30₪. כמו כן בקניה מעל 300₪ יינתן משלוח חינם. החברה רשאית לשנות את תקנון המשלוחים לפי שיקול דעתה, והתוקף יחול בתאריך שהתקנון עודכן באתר לכל היוצא בזה. ט.ל.ח

4.6 החברה מתחייבת למשלוח לאיזורים המופיעים באיזורי החלוקה בלבד, ולא תהיה מחויבת לאיזורים שאינם מופיעים, גם אם בוצע חיוב. כמו כן החברה תפעל בהקדם לזיכוי הלקוח.

4.7 הרוכש יוכל לבחור במהלך ההזמנה באיסוף עצמי ללא עלות נוספת מהסניף שייבחר, תוך 2 ימי עסקים מיום אישור העסקה, בתנאי שהמוצרים זמינים במלאי. הרוכש יקבל הודעה שההזמנה מוכנה והוא רשאי לאסוף אותה.

4.8 משלוחים שיתקבלו אחריי השעה 14:00 ייחשבו ליום העסקים הבא.

4.9 במקרה שנמצא, כי המשקאות שהוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות שיחה טלפונית (על פי בחירת החברה), כי המשקאות אינם מצויים במלאי. במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור משקאות חלופיים או לקבל את כספו בחזרה, על פי בחירת הרוכש.

 

5. תנאים כלליים

5.1 השימוש בחנות בכללותו, לרבות בכל מידע המופיע בו והנשלח באמצעותו, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא יוצר כל יחסים בין המשתמש לבין החברה,למעט עסקת הרכישה המפורטת בתקנון זה.

5.2 אתר זה, וכל המידע הכלול בו, הוא זכות יוצרים של החברה. לא ניתן לעשות בו כל שימוש ללא אישור בכתב ומראש של החברה.כל פעולה בלתי חוקית של הרוכש ו/או כל גורם אחר באתר זה הינה באחריותו האישית והחברה לא תישא בכל אחריות לכך.

5.3 לחברה שיקול דעת בלעדי וזכות מלאה להפסיק את פעילות האתר ו/או לבטל רכישה מכל סיבה שהיא.

5.4 לחברה על פי שיקול דעתה הבלעדי הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, לרבות בשימושים הניתנים בו ובתקנון זה, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצדה.

5.5 האתר הינו אתר מאובטח והחברה תנקוט באמצעי הזהירות המקובלים לשמירת הפרטים האישיים וכרטיסי האשראי של הרוכש, ככל האפשר.

5.6 כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בלבד.

 

6. מדיניות ביטולים

6.1 ניתן לבטל קניית מוצר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל תמורת קבלת מוצר אחר, קבלת החזר כספי תוך 48 שעות מקבלת המוצר.

6.2 ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

6.3 במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. החברה רשאית לזכות את הלקוח בסכום מלא לפי שיקול דעתה.

6.4 המוצר יוחזר לחברה המציעה באריזתו המקורית ועל כל חלקיו, לרבות מתנות.

6.5 משקאות מנדלסון-חשין שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, לפני או לאחר סגירתה, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעתנו את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה, במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר או בכל מקרה שלדעתנו נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ואם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, התברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו.

6.6 במקרים אלו להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן או לחלופין להשיב לך את כספך.

 

7. מדיניות החזרות

7.1 ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר

7.2 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו, ועלותו תהיה על חשבון הרוכש בלבד.

 

לבירורים ושאלות ניתן לפנות למשרדנו:

טלפון ישיר: 052-820-3837 (כולל ווטצאפ)

מייל: [email protected]

או באמצעות "צור קשר" באתר.

משקאות מנדלסון-חשין | סלור 19 פתח תקוה

הכניסה לאתר זה מיועדת למי שמלאו לו 18 שנים.